ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerde son bir yılda yatırımcılara 2 bin 500’ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildiğini ...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ihracatımızı 2021 yılında yüzde 24,4 artışla 211 milyar dolara; 2022 yılında ise yüzde 9,4 artışla 230,9 milyar dolara ...

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ...

Akkim, tekstil kimyasallarının ‘Sıfır Zararlı Atık’ kapsamında değerlendirip ilerletilmesini sağlayan ZDHC belgelendirme programına katıldı. Kademe 3 denetimini başarıyla ...

ORGANİZE Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, OSB’lerde son bir yılda yatırımcılara 2 bin 500’ün üzerinde yeni sanayi parseli tahsis edildiğini ...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ihracatımızı 2021 yılında yüzde 24,4 artışla 211 milyar dolara; 2022 yılında ise yüzde 9,4 artışla 230,9 milyar dolara ...

Türkiye ekonomisine ilişkin hedef ve politikaların yer aldığı 2022-2024 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında ...

Akkim, tekstil kimyasallarının ‘Sıfır Zararlı Atık’ kapsamında değerlendirip ilerletilmesini sağlayan ZDHC belgelendirme programına katıldı. Kademe 3 denetimini başarıyla ...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP) Finansal Destek ve Rehberlik Programı kapsamında, maden iş yerlerine ...

Mücbir sebep hali ilan edilen afet bölgelerinde yaşayan borçluların, alacaklı idarelere olan taksit ödeme süreleri, mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen aylarda ödenecek ...

Bazı kamu alacaklarının yapılandırmasını düzenleyen 7326 sayılı kanunda, 31 Ağustos 2021 olan son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay ...

Evlerdeki elektronik cihazların fişlerinin prizde kalmasının, enerji ve maddi kayıplara neden olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Soykan, kullanıcının kendi kullanım düzenine ...
Daha Fazla Yükle